top of page

Приложен театър

в подкрепа на деца и младежи с увредено зрение

  • Facebook страница на проекта

 

Номер на договора: BG05M9OP001-4.001-0010-C01

Подкрепен от Европейски съюз и Европейския Социален Фонд след одобрение в процедура чрез подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-2020г. 

Обща стойност на проекта: 180251,00 лв., от които 171 238,45 лв. европейско и 9 012,55 лв. национално съфинансиране.

 

Период на изпълнение: 16.10.2017г. - 31.12.2018г.

Главната цел на проекта е да подпомогне активното приобщаване, насърчаването на равните възможности и активното участие и пригодността за заетост на деца и млади хора с увредено зрение.

Специфичните цели, чрез които искаме да гарантираме постигането на главната такава, са:

- (СЦ1) въвеждане и устойчиво прилагане на добра иновативна практика за използване на театрални подходи за развиване на вербалното и физическо изразяване на деца и младежи с увредено зрение, както и тяхната увереност в комуникацията, с цел подобряване на шансовете им за успешно социално включване и получаване наистина на равни възможности за участие във всички аспекти на живота на общността.

- (СЦ2) въвеждане и устойчиво прилагане на добра иновативна практика за повишаване на информираността и осъзнатостта по отношение на потребностите и възможностите на децата и младите хора с увредено зрение, както сред специалистите, които се грижат за тях и подпомагат процеса на тяхното развитие, така и сред самите родители.

По отношение на СЦ1 кандидатът и партньорите от България желаят да постигнат ефективност и регулярност в провеждането на театрални уъркшопи, водени от зрящи фасилитатори в началото на изпълнението на дейността, а впоследствие – след съответната подготовка – и от фасилитатори с увредено зрение. Кандидатът и партньор 1 – СУУНЗ „Луи Брайл“ – са свидетели на капацитета и уменията, които млади хора, регистрирани като слепи според законите на Великобритания, са развили благодарение на работата със специалистите от UCAN Productions.

По отношение на СЦ2 кандидатът и партньорите от България се стремят да получат ноу-хау относно т.нар. визуална информираност (осведоменост относно потребностите и способностите на хората с увредено зрение) и организирането на обучения за експерти психолози, тифлопедагози (специални педагози), ресурсни учители и родители от страна както на зрящи обучители, така и на незрящи обучители. Неслучайно в екипа на кандидата има включен сляп служител, който заедно с всички останали, ще премине обучение по визуална информираност, за да може самостоятелно да провежда обучения от същия тип, стъпвайки на опита на UCAN Productions, които са сертифицирани да подобрят знанията и уменията във въпросната сфера на всички лекари офталмолози, които предстои да завършват своето образование в Кардифския университет.

Новини

Важно!

Моля, запазете си:

11 декември 2018г. (вторник) за заключително събитие във Варна (в СУУНЗ "Проф. Д-р Иван Шишманов") - свалете тук програма на събитието

и

14 декември 2018г. (петък) за заключително събитие в София (в зала на Project Lab в София, бул. "Мария Луиза" 58, етаж 2) - свалете тук програма на събитието 

Имаме много за разказване и показване! 
За да заявите своето участие в нашите събития, моля пишете на zornitsastaneva@gmail.com или се обадете на 0889 306134.

Октомври - Ноември 2018г.

В периода 19-21 октомври 2018г. във Варна - СУУНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов" - беше реализирана трета поредица от интензивни уъркшопи с местната група ученици с нарушено зрение, фасилитирано от артисти, организирани от ФРКБПГО. Този път фокусът е поставен в голяма степен върху мотивацията и развиването на умения за обясняване на личното зрително нарушение, за да има разбиране и яснота от страна на непосредственото обкръжение - връстници, бъдещи състуденти, колеги, работодатели. Освен това, участниците разказваха и разиграваха ситуации, в които са били подценявани или третирани по неадекватен начин от зрящи. Преживяването е изключително обогатяващо и вдъхновяващо за всички участници! Описание на дейностите, изпълнени с варненската група младежи и техните преподавателки е налично в електронния бюлетин от месец ноември

Паралелно продължаваме да провеждаме и срещи с децата и младежите от СУУНЗ "Луи Брайл" - редовно всеки учебен четвъртък. И там се задълбочихме по темите "как виждам аз нещата" (т.е. обясняване на личното състояние) и погрешните концепции и отношение в обществото. 

На фейсбук страницата можете да откриете много снимков и видео материал от срещите в София и Варна. 

Юни 2018г.

В периода 22-24 юни 2018г. във Варна - СУУНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов" - беше реализирана втора поредица от интензивни уъркшопи с местната група ученици с нарушено зрение, фасилитирано от артисти, организирани от ФРКБПГО. Преживяването беше изключително обогатяващо и вдъхновяващо за всички участници, а разликата в тяхното излъчване и увереност постигната благодарение на априлската съвместна работа бе очевидна! Описание на дейностите, изпълнени с варненската група младежи и техните преподавателки е налично в електронния бюлетин от месец юни

През този месец също така бяха финализирани ръководствата във връзка с двете иновации, включени в проекта. Готовите материали можете да откриете на страница "Резултати".

Април 2018г.

В периода 27-29 април 2018г. във Варна - СУУНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов" - беше реализирана първа поредица от интензивни уъркшопи с местната група ученици с нарушено зрение. Преживяването беше вълнуващо, обогатяващо и развиващо за всички участници. За да се докоснете до магията, която преживяхме в рамките на тези дни, разгледайте електронния бюлетин от месец април

Март 2018г.

В периода 16-18 март 2018г. в Кардиф, Уелс във връзка с проекта бе проведено тридневно обучение на тема „театрални уъркшопи за развиване на физическото и вербално изразяване на деца и младежи с нарушено зрение“. Обучението бе озаглавено „Театър за хора с увредено зрение – как да направим един уъркшоп достъпен„ подготвено от Джейн Лейтъм и Никола Круз от UCAN Productions и проведено от членове на екипа - Динос Аристиду, Бърнард Лейтъм, Алекс Рийс, Пади Фолкнър, Енирет Пауъл Дейвис, Меган Джон, Маред Джарман, Бенджамин Ричардс, Джейк Сойърс и Тейлър Мартин.
В обучението се включиха представители на всички организации партньори от България, както следва: Зорница Станева, Цвета Балийска, Милена Костадинова, Ина Гергинова, Александър Евтимов, Любомир Велков, Десислава Ралчева, Ивелина Ватева, Севдалина Илиева, Евелина Николова, Елка Белокапова, Евелина Стоянова и Десислава Бенева и Жулиета Петкова.

Обучението имаше изключително интензивна и богата програма, с която можете да се запознате от бюлетин 4 - за месец март 2018г. - публикуван в страница резултати. Богат набор от снимки ще бъде наличен и на фейсбук страницата на проекта. Очаквайте канал в youtube с видео материали по проекта!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Януари 2018г.

 

Обучението по "visual awareness" ("визуална информираност", проведено в периода 23-25 януари 2018г. в СУУНЗ "Луи Брайл" обхвана такива теми като зрителните увреждания и начините, по които те влияят на цялостното развитие на детето, как да водим и как да сме в помощ на човек с увредено зрение, за какво да внимаваме в средата, в която живеят, учат и се придвижват децата с увредено зрение, както и как да оценяваме заплахите и рисковете по отношение на различни дейности, които планираме да изпълняваме с деца и младежи с увредено зрение.
Обучителят, с който имахме удоволствието да работим, Никола Круз от UCAN Productions, превърна обучението в изключително полезна и практически ориен
тирана дейност и обогати всички участници, както тези с опит в работа с деца с увредено зрение, така и онези, за които това е новост. 
В рамките на последния ден имахме удоволствието да станем свидетели и на един театрален уъркшоп с деца от групата в София, фасилитиран от Цвета Балийска, който след това оценихме заедно с нашия обучител.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декември 2017г.

Интензивната програма на дейностите по проекта, освен със срещи с децата и младежите с увредено зрение, продължи и с пресконференция на 20 декември 2017г., организирана в съчетание с Коледния базар в СУУНЗ “Проф. Д-р Иван Шишманов” във Варна. В нея участие от екипа от София взеха Зорница Станева и Цвета Балийска и заедно с директора на СУУНЗ “Проф. Д-р Иван Шишманов” - Жулиета Петкова - успяха да представят проекта пред възможно най-много медии от региона. Събитието бе посетено и отразено от вестник «Черно море», Нова Телевизия, БНТ 2, Радио Варна, БНТ, Фокус Нюз, Българско национално радио и Варна 24.

 

 

 

Ноември 2017г.

 

На 28 ноември 2017г. в национален пресклуб на БТА (бул. "Цариградско шосе" 49), от 12:00 организирахме пресконференция по проекта. Участниците в пресконференцията бяха Елка Белокапова, Любомир Велков, Зорница Станева, Цвета Балийска и Милена Костадинова. От медиите представени бяха БТА, БГНЕС, сп. Ютилитис, Флагман, Zona Zdrave и Пресклуб на БТА. 


 

Октомври 2017г. 

От 16 октомври 2017г. стартира изпълнението на проект "Приложен театър в подкрепа на деца и младежи с увредено зрение", който стъпва на разбирането, че увереността и способността да се изразяваме са фундаментално свързани с нашите умения да вземаме решения и да взаимодействаме с другите без страх и опасения. Освен това, те са свързани и с любопитството, с това да сме отворени към новите възможности и алтернативи. Свързани са с чувството, че имаме право да изразяваме нашите идеи, мисли и чувства и да се развиваме. Тези качества и умения изискват доста усилия от съвременните деца и младежи. 

За да подкрепим децата и младежите с увредено зрение във формирането на тяхната физическа и вербална увереност и да променим нагласите, очакванията, темпото на приобщаване, адекватността на гарантирането на равни възможности и в крайна сметка пригодността за заетост на хората със зрителни увреждания, предстои да внедрим и направим устойчив на наша почва опита на партньорите от Уелс:

- за организиране и провеждане на театрални уъркшопи с деца и млади хора с увредено зрение с цел развитие на вербална и физическа увереност в изразяването;

- и за повишаване информираността и осъзнатостта по отношение на потребностите и възможностите на децата и младите хора с увредено зрение, както сред специалистите, които се грижат за тях и подпомагат процеса на тяхното развитие, така и сред самите родители.

About

Дейности

Дейност: Повишаване на капацитета на българските партньори и заинтересовани страни по отношение прилагането, мониторинга и оценката на предстоящите за валидиране и внедряване социални иновации

Вижте повече в страницата на Дейност Повишаване на капацитета

Дейност: Проучване и изготвяне на анализи и ръководства за приложението на социалните иновации от Уелс, които предстои да бъдат валидирани и внедрен и в българската практика

Вижте повече в страницата на Дейност Проучвания

Дейност: Валидиране и внедряване в практиката на българските партньори на социална иновация "театрални уъркшопи за развиване на физическа и вербалн а увереност сред деца и младежи с нарушено зрение"

Вижте повече в страницата на Дейност Валидиране театрални уъркшопи

Дейност: Валидиране и внедряване в практиката на българските партньори на социална иновация "повишаване информираността и осъзнатостта по отношение на потребностите и възможностите на децата и младите хора с увредено зрение" - "визуална информираност"

Вижте повече в страницата на Дейност Валидиране Визуална информираност

Дейност: Публично демонстриране и разпространение на постигнатите резултати (Конференции)

Вижте повече в страницата на Дейност Конференции

DSC_3244
DSC_3114 (3)
nov big
DSC_3241
june big
march big
back
Community
Spaces
Membership

Resume in English

The proposed project is based on the understanding that confidence and our ability to express ourselves are fundamentally connected with our skills to make decisions and to interact with the others without fear and concerns. In addition to that they are also connected with curiosity and being open to new opportunities and alternatives. It is connected with the feeling that we have the right to express our ideas, feelings and emotions and grow. These qualities and skills require considerable efforts from contemporary children and young people. Acquiring them is even more complex when we speak of visually impaired children and young people. The fragile confidence and the lack of faith in their own abilities, often leads these children and youths into isolation, which they often impose themselves, in order not to undertake risks and responsibilities, which they consider themselves unprepared for. All this, combined with low expectations on behalf of the parents and a society, which is inadequately informed about neither the specific limitations of a particular condition, nor the operative abilities of people with that condition, ultimately leads to more than 90% unemployment among v.i. people at working age.

In order to break the above depicted vicious circle and to change the attitudes, expectations, tempo of integration, adequacy of guaranteeing equal opportunities and finally – employability of people with impaired vision, we propose to adopt and make sustainable in Bulgaria the application of our Welsh’ partner experience:

- in organizing and conducting drama workshops for children and young people with impaired vision for the purpose of developing their verbal and physical expressive confidence

- and in increasing the so called visual awareness concerning the needs and possibilities of children and young people with impaired vision, both among the specialists caring about them and supporting the process of their development, as well as among parents.

За контакти

ФРКБПГО

Младост 4, бл. 425, вх. 3, ап. 53, София 1715  

Tел.: +359-2-4342244

cubufoundation@gmail.com

www.cubufoundation.com

https://www.facebook.com/cubufoundation/

Зорница Станева

zornitsastaneva@gmail.com, +359-889-306134

Цвета Балийска

zetabally@gmail.com, +359-886-194492

Таня Ангелова

tanya_angel@abv.bg, +359-885-456014

Милена Костадинова

milenakostadinova6@gmail.com, +359-899-543126

Contact
bottom of page