top of page

Дейност: Публично демонстриране и разпространение на постигнатите резултати (Конференции)

Тази дейност има за цел да направи представяне на развитите в децата и младите хора с нарушено зрение компетенции и умения и съответно подобрени възможности за активно участие в обществения живот и пригодност за заетост, което ще бъде от съществено значение за тяхното успешно приобщаване и възползване от предоставените равни възможности. Реализацията на въпросното представяне планираме да се случи посредством две големи заключителни събития – конференции – в София и Варна. На тези конференции, всяка от които следва да обхване поне 50 участника, освен представяне на резултатите по проекта, ние ще дадем възможност на участниците с нарушено зрение да проведат един демонстрационен театрален уъркшоп и кратък тренинг по „визуална информираност“.

Експертите, които формират екипа по проекта, ще бъдат помощници на младите хора, които ще носят главната отговорност за провеждането на събитието.

На тези две събития планираме да поканим представители на заинтересованите страни и по-широката общественост, включително бизнес средите, защото откровено преследваме дъллгосрочния успех на младите ни участници в професионалното поприще. Бихме желали да се възползваме от публичността, която задължително следва да съпровожда всеки европейски проект, за да демонстрираме колко са способни и уверени младите хора с нарушено зрение и да предизвикаме адекватната реакция на различните структури в обществото – социални, културни, професионални и други – защото за успешното приобщаване и интеграция не е достатъчно желание и готовност само от едната страна.

bottom of page