top of page

Дейност: Повишаване на капацитета на българските партньори и заинтересовани страни по отношение прилагането, мониторинга и оценката на предстоящите за валидиране и внедряване социални иновации (успешно завършена през месец март 2018г.)

 

Цел на дейността: да организира две обучения във връзка с двата иновативни подхода, които настоящият проект ще въведе трайно в практиката в България.

Първото от двете предвидени обучения - проведено в рамките на 3 дни в София през януари 2018г. от обучител Никола Круз (UCAN Productions, които от 2016 г. са сертифицирани да провеждат обучения по "визуална информираност" за бъдещите офталмолози, които се обучават в Кардифския университет) - постави фокуса върху повишаване на т.нар. визуална информираност на целевата група, а именно запознаване с широк кръг зрителни увреждания и тяхното въздействие върху възможностите на засегнатите деца и млади хора, потенциала за развитие на последните и предлагането на възможно най-добрата подкрепа и помощ за тяхното успешно личностно и социално развитие. Практиката на UCAN в тази сфера бе разгледана от гледна точка на представяне на темата за „визуална информираност“ от страна на самите млади хора с нарушено зрение, защото те са истинските експерти що се отнася до въпросите свързани с тяхното зрение и възможности. Участниците от България - представители на всички партньорски организации, на мрежата хлебни къщи, на Дизайн студио Дани 1 (социално предприятие), на Deutsche schule, които са дългогодишен партньор на СУУНЗ "Луи Брайл" - се запознаха с въздействието, което нарушаването на зрението има върху психиката, развитието, ученето и социализацията на децата, с начини за оказване на овластяваща подкрепа, със съществуващи начини за понижаване на идентифицираните рискове при извършването на дейности, включващи деца и младежи с нарушено зрение и прочие. В края на обучението всички заявиха колко полезно и обогатяващо е било то. Експертите, участващи от страна на партньорските организации, ангажирани с това да работят с групите деца и младежи с увредено зрение в София и Варна, за да предадат концепцията и да ги подготвят като бъдещи фасилитатори на подобни обучения за други заинтересовани лица и широката общественост, обогатиха своята практика и професионална подготовка съществено.

За повече информация относно темите и провеждането на обучението, моля изтеглете и разгледайте електронен бюлетин номер 3 от месец февруари - публикуван в страница "Резултати".

Второто обучение, отново тридневно, организирано и проведено в Кардиф, Уелс през месец март 2018г. от местните партньори, постави фокуса върху другата иновация, която проектът ще трансферира трайно към България, а именно използването на „театрални уъркшопи за развиване на физическото и вербално изразяване на деца и младежи с нарушено зрение“. Обучението обхвана 14 участници от България и група фасилитатори от страна на домакините, ключова част от която бяха младежите с нарушено зрение (регистрирани като слепи според британското законодателство), преминали дългогодишна подготовка в UCAN и понастоящем легитимни фасилитатори и обучители. Обучението включи демонстрационни уъркшопи с младежите-фасилитатори, с Динос Аристиду (фокус върху театрална форма "вербатим"), с представител на Северния Балет от Англия, с представител на кралския национален институт на слепите в Уелс по темата аудио-описания и прочие. Участниците от България имаха честта да се включат в издание на т.нар. „Клуб на Маги“, създаден през 2012г. от д-р Маги Удхаус за работа чрез изкуства с деца и младежи нарушено зрение и допълнителни увреждания.

UCAN са ситуирани в Факултета по оптометрия и науки за зрението (ФОНЗ) на Кардифския университет и благодарение на това се радват на чудесна ангажираност от страна на местната общност (студенти, доброволци, родители) и активно участие в дейностите за деца и младежи (на възраст от 7 до 25 години) с нарушено зрение, които се организират, както в редовните срещи на UCAN, така и в „Клуб на Маги“

Обучението имаше за цел да представи на практика и да обясни в детайли театралната работа с деца и млади хора с нарушено зрение, която се извършва в рамките на уъркшопите, провеждани от UCAN и в „Клуб на Маги“. UCAN имат допълнителни дейности, чрез които превръщат свои млади незрящи участници в уъркшоп фасилитатори – UCAN LEAD (проведено през 2012г. и довело до овластяване и професионализиране на включените 9 млади хора с нарушено зрение да фасилитират театрални уъркшопи), което също е от изключително значение за практиката, която създаваме в София и Варна, защото нашата цел е постепенно да предаваме задачите по организиране и провеждане на театрални уъркшопи на нашите участници с нарушено зрение и максимално да ги овластяваме. Оценката, която обучението получи от участниците психолози, специални педагози и театрални експерти беше "най-полезното и практично обучение, на което сме присъствали, използващо психо-драма по начин, който веднага можем да приложим в нашата практика".

За повече информация относно темите и провеждането на обучението, моля изтеглете и разгледайте електронен бюлетин номер 4 от месец март - публикуван в страница "Резултати".

bottom of page