top of page

Дейност: Валидиране и внедряване в практиката на българските партньори на социална иновация "театрални уъркшопи за развиване на физическа и вербалн а увереност сред деца и младежи с нарушено зрение"

 

Цел на дейността: да изпробва на практика с групи деца и млади хора с нарушено зрение в София и Варна възможностите на театралните уъркшопи за развиване на физическа и вербална увереност, както и да мотивира участници с нарушено зрение постепенно да поемат ролята на фасилитатори.

 

В двата града в България, в които има специални училища, помагащи на деца и младежи с нарушено зрение – София и Варна – ще бъдат сформирани групи от по минимум 10 участника, които заявяват мотивация и готовност да бъдат не само приемаща страна, но и потенциални активни бъдещи фасилитатори и обучители.

Срещите с участниците ще бъдат поне 15 за цялата продължителност на проекта и ще имат за цел да ги въведат в т.нар. приложен театър и да работят за укрепването на тяхната увереност, особено по отношение на комуникацията им със света извън зоната на комфорт. Всяка среща (театрален уъркшоп) ще има продължителност от 1ч. 30 мин. до 2ч. с кратка пауза във втория случай. Експертите, които ще провеждат уъркшопите ще бъдат колектив, включващ минимум 3 души, работещи едновременно, един от които винаги е водещ фасилитатор (театрален експерт, който определя програмата с упражнения), а поне един от останалите двама ко-фасилитатори е психолог или специален педагог от съответното училище. Поне двама – фасилитаторът и един от ко-фасилитаторите – трябва да са преминали двете обучения, които ще бъдат организирани в рамките на дейност 3.

В случай на включване на повече участници, при заявен интерес и желание за работа, експертите ще се стремят да организират децата и младите хора така, че едновременно да се работи в група от 8 до максимум 15 деца.

Упражненията, които ще бъдат използвани в рамките на уъркшопите ще следват логиката на проект V.I.S.I.ON и ръководството, съпровождащо анализа на тази иновативна практика.

bottom of page