top of page

Дейност: Валидиране и внедряване в практиката на българските партньори на социална иновация "повишаване информираността и осъзнатостта по отношение на потребностите и възможностите на децата и младите хора с увредено зрение" - "визуална информираност"

Посочената дейност е включена в проекта с цел максимално широко обхващане на представители на заинтересованите страни и първата целева група. На база на изработения анализ на иновативния модел „визуална информираност“ и ръководството за неговата реализация чрез фасилитатори с нарушено зрение, както и двете проведени обучения – в София и Кардиф - българските партньори ще проведат целенасочена подготовка на групите с нарушено зрение в София и Варна, така че да предадат на участниците уменията необходими за представяне на тяхното конкретно състояние, потенциал, възможности, таланти, интереси и цели в живота. Тази част от дейността е тясно свързана с валидация на модела с „театрални уъркшопи“ и в много голяма степен се преплита с нея, защото увереността и уменията за изразяване са задължителни и тук. Ние не искаме да бъдем „адвокати“ на младите хора с увредено зрение и да говорим от тяхно име, а да ги овластим да го правят сами, разбира се с подкрепата и неизменното рамо на хората, работещи с тях.

В процеса на подготовка на младежите от България ще се използват и добрите примери от UCAN Productions, които са разработили цяла серия от видео материали, в които млади хора с нарушено зрение говорят за себе си, за проблемите, с които се сблъскват, за подкрепата, която получават и за стъпките напред, които правят.

В процеса на работа с децата, експертите от българските организации ще организират и проведат 2 еднодневни обучения по „визуална информираност“ за представители на целевите групи и заинтересовани страни, на които ще присъстват и деца/младежи с увредено зрение. На всяко от двете събития ще трябва да присъстват поне 30 участника, които не са били част от обученията в София и Кардиф. Присъстващите деца и младежи с нарушено зрение ще бъдат почетни гости на събитията и всеки елемент от представяната информация ще бъде предварително съгласуван с тях и те ще имат възможност да споделят свой опит и впечатления по различните въпроси в програмата и да отговарят на въпроси от останалите участници, представителите на първата целева група и на заинтересованите страни. Тези обучения ще имат за цел, както да повишат „визуалната информираност“ на местните общности в София и Варна, така и да бъдат генерална репетиция за младите хора за предстоящите заключителни събития, на които те ще поемат водещата роля.

За двете обучения партньорите от България ще се снабдят и с комплект очила за симулация на различни видове зрителни увреждания, които ще използват в хода на обученията и ще включват в различни демонстрационни упражнения. Очилата са инструмент, който партньорите ще използват в различни дейности и симулации и след края на проекта. Те са отлично средство за влизане в "чуждите обувки" и получаване на реална представа за конкретно заболяване или състояние.

bottom of page