top of page

Резултати от дейностите

Средства за визуализация и информация:

Брошурата на проекта можете да свалите на български език в pdf формат от тук и на английски език в pdf формат от тук!

Плакат на проекта можете да свалите на български език в pdf формат от тук и на английски език в pdf формат от тук!

Електронни бюлетини:

- брой 1 (ноември 2017г.),

- брой 2 (декември 2017г.),

- брой 3 (февруари 2018г.),

- брой 4 (март 2018г.),

- брой 5 (април 2018г.),

- брой 6 (юни 2018г.)

- брой 7 (септември 2018г.)

- брой 8 (ноември 2018г.)

- брой 9 (декември 2018г.)

„Ръководство за oрганизиране и провеждане на „театрални уъркшопи за развиване на физическа и вербална увереност сред деца и младежи с нарушено зрение‘” - във формат doc и във формат pdf. Ето го тук и в уголемен шрифт (размер 18) - във формат doc и във формат pdf.  

 

„Ръководство за "визуална информираност" или как да сме по-осъзнати и осведомени по отношение на потребностите и възможностите на децата и младите хора с нарушено зрение“ - във формат doc и във формат pdf. Ето го тук и в уголемен шрифт (размер 18) - във формат doc и във формат pdf.

Изработени стикери с инфо за проекта за раздаване, плюс стикери за дискове, които да се поставят върху DVD с материали по проекта.

bottom of page